Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2019-06-11

Ek Sınav Duyurusu 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16/6 maddesine göre Üniversitemize 2015 yılında kayıt yaptıran, azami öğrenim sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin, devam almış olmak koşuluyla, başarısız oldukları tüm dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı bulunmaktadır. (Devamsızlıktan kalınan veya öğrenim süresi içinde hiç alınmamış olan dersler için ek sınav hakkı bulunmamaktadır.)

Yapılacak ek sınavlar sonunda başarısız olduğu, devam alamadığı veya hiç almadığı derslerin toplamı 6 (altı) ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir.

Aşağıda belirtilen tarih aralığında yapılacak ek sınavlara girebilmek için 27.06.2019 tarihine kadar aşağıda yer alan dilekçe örneği ile Okulumuza başvurulması gerekmektedir.

Ek sınavlara girme hakkına sahip öğrenciler ve ilgili derslerin listesi ile ayrıntılı sınav programı, 

29 Haziran 2019 tarihinde web sitemizde ilan edilecektir.

 

1. Ek sınavlar 1-5 Temmuz 2019

2. Ek sınavlar 8-12 Temmuz 2019

 

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Fax:0282 250 99 36