Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2020-07-17

İşbirliği Protokolü 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı ve Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı  ile Silivri Belediyesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokole göre Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) tarafından bölgedeki tarımın ve çiftçinin rekabet gücünü, ürün çeşitliliğini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla tarımsal üretim ve tarımsal faaliyetler yapılacaktır.  Bu amaç ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Elemanları tarafından çiftçilere yönelik ortak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve konularında akademik destek verilmesi koordine edilecektir.  Ayrıca ilgili bölümün uygulamalı dersleri, öğrenci stajları, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri, seminerlerle ilgili programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi ihtiyaç durumuna göre koordine edilecektir.