Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme 2-Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme 3-Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak4-Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme5-Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak 6-Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması7-Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma8-Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma9-Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme10-Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)1-Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme 2-Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme 3-Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak4-Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme.5-Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak 6-Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması.7-Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma. 8-Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma. 9-Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme.10-Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeDeniz ve Liman İşletmeciliği1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Liman İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme3-Deniz ve Liman İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama4-Deniz ve Liman işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme5-Deniz ve Liman İşletmesi kuruluşunu,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma6-Deniz ve Liman İşletmesi biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma. 7-Deniz ve Liman İşletme Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme8-Davranışlarda etik kurallara uyabilme9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme10-Analitik düşünerek analiz edebilme ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilmeDış Ticaret1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir3-Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir4-Ulusal ve uluslararası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.5-Türkiye ve dünya siyasi tarih konuları hakkında siyaset bilimi çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir6-Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir7-Konularıyla ilgili edindikleri bilgilerin hukuki bir alt yapı üzerinde sahip olmak,8-İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.9-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir10-Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir, Gümrük işlemlerini takip eder. Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular.11-Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir12-Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular.13-Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular14-Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar15-Bölgesel kuruluşlar ile özelliklede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği hakkında bilgi sahibi olmak16-Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak.17-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak.18-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur.İşletme Yönetimi1-Türkiye’de ve dünyada işletmeciliğin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü- yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olma3-İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlama, bilgilerini anlatma ve uygulamaya aktarma.4-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.5-İşletmenin kuruluşunu, var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal, hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.6-İşletme işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme.7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme. 8-Davranışlarında etik kurallara uyabilme.9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme. 10-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilme.İşletme Yönetimi (İÖ)1-Türkiye’de ve dünyada işletmeciliğin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü- yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olma3-İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlama, bilgilerini anlatma ve uygulamaya aktarma.4-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.5-İşletmenin kuruluşunu, var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal, hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.6-İşletme işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme.7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme. 8-Davranışlarında etik kurallara uyabilme. 9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme. 10-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilme.Lojistik1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.3-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.4-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme5-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma6-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme7-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.8-Davranışlarda etik kurallara uyma9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme10-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.Lojistik (İÖ)1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.3-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.4-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.5-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.6-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.7-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme8-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme9-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma10-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma11-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme12-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme13-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.14-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.15-Davranışlarda etik kurallara uyma16-Davranışlarda etik kurallara uyma17-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme18-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme19-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.20-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Muhasebe mevzuatı ve ilgili kanunları takip edebilme becerisi kazanma 2-Muhasebe ile ilgili gerekli teknolojik donanımı öğrenme ve yenilikleri takip yeteneği kazanma 3-Muhasebe ile ilgili gerekli bilgileri öğrenme4-ktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili gerekli literatürü öğrenme.5-İşletmeleri ve işletmelerin fonksiyonlarını kavrama6-İşletmelerin ilişkiye girdiği kurum ve kuruluşları tanıma ve ilişkileri gerçekleştirebilme. 7-İş hayatı ve muhasebe mesleğinin gerektirdiği gerekli doküman ve belgeleri tanıyarak kullanabilmesini öğrenmek.8-İş hayatında gerekli hukuki bilgileri öğrenme .9-Bireysel ve takım çalışması halinde araştırma ve uygulama konularında yeterli hale gelme.10-Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem ve sorunlar karşısında hızla karar verme ve çözüm bulma yeteneği kazanmaMuhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)1-Muhasebe mevzuatı ve ilgili kanunları takip edebilme becerisi kazanma 2-Muhasebe ile ilgili gerekli teknolojik donanımı öğrenme ve yenilikleri takip yeteneği kazanma 3-Muhasebe ile ilgili gerekli bilgileri öğrenme4-İşletmeleri ve işletmelerin fonksiyonlarını kavrama.5-İşletmelerin ilişkiye girdiği kurum ve kuruluşları tanıma ve ilişkileri gerçekleştirebilme.6-İş hayatı ve muhasebe mesleğinin gerektirdiği gerekli doküman ve belgeleri tanıyarak kullanabilmesini öğrenmek.7-İş hayatında gerekli hukuki bilgileri öğrenme .8-İktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili gerekli literatürü öğrenme. 9-Bireysel ve takım çalışması halinde araştırma ve uygulama konularında yeterli hale gelme.10-Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem ve sorunlar karşısında hızla karar verme ve çözüm bulma yeteneği kazanma.Turizm ve Otel İşletmeciliği1-Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.2-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.3-Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak.4-Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.5-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.6-Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.7-Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.8-Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak.9-Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak10-Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)1-Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.2-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.3-Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak.4-Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.5-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.6-Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.7-Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.8-Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak.9-Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak10-Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ