Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Büro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme 2-Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme 3-Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak4-Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme5-Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak6-Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması7-Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma8-Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma9-Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme10-Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)1-Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme 2-Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme 3-Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak4-Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme.5-Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak 6-Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması.7-Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma. 8-Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma. 9-Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme.10-Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeDeniz ve Liman İşletmeciliği1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Liman İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme3-Deniz ve Liman İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama4-Deniz ve Liman işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme5-Deniz ve Liman İşletmesi kuruluşunu,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma6-Deniz ve Liman İşletmesi biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma. 7-Deniz ve Liman İşletme Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme8-Davranışlarda etik kurallara uyabilme9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme10-Analitik düşünerek analiz edebilme ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilmeDış Ticaret1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir3-Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir4-Ulusal ve uluslararası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.5-Türkiye ve dünya siyasi tarih konuları hakkında siyaset bilimi çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir6-Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir7-Konularıyla ilgili edindikleri bilgilerin hukuki bir alt yapı üzerinde sahip olmak,8-İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.9-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir10-Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir, Gümrük işlemlerini takip eder. Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular.11-Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir12-Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular.13-Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular14-Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar15-Bölgesel kuruluşlar ile özelliklede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği hakkında bilgi sahibi olmak16-Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak.17-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak.18-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur.Dış Ticaret (B)İşletme Yönetimi1-Türkiye’de ve dünyada işletmeciliğin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü- yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olma3-İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlama, bilgilerini anlatma ve uygulamaya aktarma.4-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.5-İşletmenin kuruluşunu, var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal, hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.6-İşletme işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme.7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme. 8-Davranışlarında etik kurallara uyabilme.9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme. 10-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilme.İşletme Yönetimi (İÖ)1-Türkiye’de ve dünyada işletmeciliğin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü- yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olma3-İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlama, bilgilerini anlatma ve uygulamaya aktarma.4-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.5-İşletmenin kuruluşunu, var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal, hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.6-İşletme işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme.7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme. 8-Davranışlarında etik kurallara uyabilme. 9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme. 10-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilme.Lojistik1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.3-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.4-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme5-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma6-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme7-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.8-Davranışlarda etik kurallara uyma9-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme10-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.Lojistik (İÖ)1-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.2-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.3-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.4-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.5-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.6-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.7-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme8-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme9-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma10-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma11-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme12-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme13-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.14-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.15-Davranışlarda etik kurallara uyma16-Davranışlarda etik kurallara uyma17-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme18-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme19-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.20-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.Muhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Muhasebe mevzuatı ve ilgili kanunları takip edebilme becerisi kazanma 2-Muhasebe ile ilgili gerekli teknolojik donanımı öğrenme ve yenilikleri takip yeteneği kazanma 3-Muhasebe ile ilgili gerekli bilgileri öğrenme4-ktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili gerekli literatürü öğrenme.5-İşletmeleri ve işletmelerin fonksiyonlarını kavrama6-İşletmelerin ilişkiye girdiği kurum ve kuruluşları tanıma ve ilişkileri gerçekleştirebilme. 7-İş hayatı ve muhasebe mesleğinin gerektirdiği gerekli doküman ve belgeleri tanıyarak kullanabilmesini öğrenmek.8-İş hayatında gerekli hukuki bilgileri öğrenme .9-Bireysel ve takım çalışması halinde araştırma ve uygulama konularında yeterli hale gelme.10-Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem ve sorunlar karşısında hızla karar verme ve çözüm bulma yeteneği kazanmaMuhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)1-Muhasebe mevzuatı ve ilgili kanunları takip edebilme becerisi kazanma 2-Muhasebe ile ilgili gerekli teknolojik donanımı öğrenme ve yenilikleri takip yeteneği kazanma 3-Muhasebe ile ilgili gerekli bilgileri öğrenme4-İşletmeleri ve işletmelerin fonksiyonlarını kavrama.5-İşletmelerin ilişkiye girdiği kurum ve kuruluşları tanıma ve ilişkileri gerçekleştirebilme.6-İş hayatı ve muhasebe mesleğinin gerektirdiği gerekli doküman ve belgeleri tanıyarak kullanabilmesini öğrenmek.7-İş hayatında gerekli hukuki bilgileri öğrenme .8-İktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili gerekli literatürü öğrenme. 9-Bireysel ve takım çalışması halinde araştırma ve uygulama konularında yeterli hale gelme.10-Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem ve sorunlar karşısında hızla karar verme ve çözüm bulma yeteneği kazanma.Otel, Lokanta ve İkram HizmetleriSosyal Hizmetler1-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.2-Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.3-Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.4-Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir5-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 6-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.7-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.8-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.Sosyal Hizmet ve DanışmanlıkTurizm ve Otel İşletmeciliği1-Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.2-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.3-Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak.4-Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.5-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.6-Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.7-Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.8-Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak.9-Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak10-Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)1-Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.2-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.3-Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak.4-Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.5-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.6-Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.7-Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.8-Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak.9-Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak10-Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.Ulaştırma HizmetleriYerel Yönetimler1-Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı bilgiye ve donanıma sahip olur.2-Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları ve yerel yönetim alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.3-Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapar ve uygular.4-Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini bilir ve bu alanda yaşanan sorunlara eleştirel olarak müdahale eder.5-Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.6-Kamu yönetimi alanında katılım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerini bilir ve uygular.7-Kamu yönetimi alanında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurar.8-Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.9-Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır ve alanla ilgili kurum ve kuruluşların problemlerini çözmede kullanır.Yönetim ve Organizasyon

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ