Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz : Toplumun ve kuruluşların gücünü artıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanları yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

Vizyonumuz : Bilgi üreten ve bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönmek, toplumun gelişimine katkı verecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.