Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2023-2024 Eğitim -Öğretim Yılı Bahar Dönemi Meslek Yüksekokulumuz İşletmede Mesleki Eğitim Birim Komisyonu

Doç. Dr. Gökmen KANTAR                                     Komisyon Başkan 

Öğr.Gör. Murat ÖZ                                                  Üye

 Doç. Dr. Hamide SALHA                                        Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Celal DEMİRKOL                             Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ                         Üye

Dr.Öğr.Üyesi Oktay HEKİMLER                              Üye

Dr.Öğr.Üyesi Süreyya BAKKAL                              Üye 

Öğr.Gör.Dr.Nermin AKARÇAY                                Üye

Öğr.Gör. Ayşe Mine İŞLER                                     Üye