Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2021-09-10

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı hakkında açıklamaKARAR NO: 2021/3

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararı; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin esaslar gereği ve  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararda yer alan, "birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler % 40 oranına kadar uzaktan öğretimle verilebilir" hükmü uyarınca Meslek Yüksekokulumuz tüm programlarımızda  uzaktan öğretimle  verilecek dersler  görüşüldü.

Yapılan görüşmede; Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararı; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin esaslar gereği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararda yer alan, "birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler % 40 oranına kadar uzaktan öğretimle verilebilir" hükmü uyarınca Meslek Yüksekokulumuz İşletme Yönetimi (1. ve 2. öğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (1. ve 2. öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (1. ve 2. öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. ve 2. öğretim), Deniz ve Liman İşletmeciliği (1. öğretim), Lojistik (1. ve 2. öğretim), Dış Ticaret Programı (1. Öğretim), Yerel Yönetimler(1. öğretim) ve Sosyal Hizmetler(1. öğretim) programlarında  mezuniyet için alınması gereken derslerin en fazla %40’ının uzaktan öğretim olarak aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasının uygunluğuna, gereği için öğrenci işlerine, ilgili öğrencilere, dersleri veren öğretim elemanlarına ve Rektörlük Makamına arzına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİMLE NORMAL ÖĞRETİMDE VERİLECEK DERSLER

Dersin Kodu ve Adı

T

U

AKTS

Öğretim Elemanının Adı-Soyadı

Program Adı-Sınıfı

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 1. Sınıf

TİM004 Ticari Matematik

3

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Süreyya BAKKAL

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Öğr.Gör. Adnan TEKAY

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf

İLŞ003 İletişim

2

0

4

Öğr.Gör. Senem ALTAY

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Deniz ve Liman İşletmeciliği 1. Sınıf

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Öğr.Gör. Adnan TEKAY

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2. Sınıf

DLP307 Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İdaresi

2

0

4

Öğr.Gör. Nermin AKARÇAY

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2. Sınıf

ÖMİ119 Mesleki Ingilizce I

2

2

4

Öğr.Gör.Dr. Umut TAÇ

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Dış Ticaret 1. Sınıf

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Öğr.Gör. Bayram ÖZHASAR

Dış Ticaret 2. Sınıf

DTP304 Gümrük İşlemleri

4

0

5

Öğr.Gör. Pelin EREL

Dış Ticaret 2. Sınıf

İSG002 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

4

Öğr.Gör. Selin BAHAR

Dış Ticaret 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

İşletme Yönetimi 1. Sınıf

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

İşletme Yönetimi 2. Sınıf

HLİ002 Halkla İlişkiler

3

0

4

Öğr.Gör. Senem ALTAY

İşletme Yönetimi 2. Sınıf

TKY004 Toplam Kalite Yönetimi

3

0

4

Öğr.Gör. Seval AKTAŞ

İşletme Yönetimi 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Lojistik 1. Sınıf

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Öğr.Gör. Adnan TEKAY

Lojistik 2. Sınıf

LJP302 Taşımacılık Hukuku

3

0

4

Öğr.Gör. Hakan KILCI

Lojistik 2. Sınıf

KGS006 Kalite Güvence ve Standartlar

2

0

4

Öğr.Gör. Seval AKTAŞ

Lojistik 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. Sınıf

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Muharrem BAKKAL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf

VEH001 Vergi Hukuku

3

0

4

Öğr.Gör. Bülent Şükrü HASTÜRK

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf

ÖMİ113 Mesleki Ingilizce I

4

0

4

Öğr.Gör.Dr. Umut TAÇ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Sosyal Hizmetler 1. Sınıf

SHP310 Adli Sosyal Hizmet

3

0

4

Öğr.Gör. Bayram ÖZHASAR

Sosyal Hizmetler 2. Sınıf

SHP306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

2

0

3

Öğr.Gör. Bayram ÖZHASAR

Sosyal Hizmetler 2. Sınıf

SHP301 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Hizmet

2

0

3

Öğr.Gör. Seval AKTAŞ

Sosyal Hizmetler 2. Sınıf

TRP305 Turizm Pazarlaması

3

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf

TRP303 Turizm Mevzuatı

2

0

4

Öğr.Gör. Murat ÖZ

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

Yerel Yönetimler 1. Sınıf

GRŞ101 Girişimcilik I

2

0

2

Öğr.Gör. Özge HABİBOĞLU

Yerel Yönetimler 2. Sınıf

YYP316 Türk Siyasal Hayatı

4

0

4

Öğr.Gör.Dr. Oktay HEKİMLER

Yerel Yönetimler 2. Sınıf

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİMLE İKİNCİ ÖĞRETİMDE VERİLECEK DERSLER

Dersin Kodu ve Adı

T

U

AKTS

Öğretim Elemanının Adı-Soyadı

Program Adı-Sınıfı

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Prof.Dr.Mehmet Nusret BEDÜR

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 1. Sınıf(İ.Ö)

TİM004 Ticari Matematik

3

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Süreyya BAKKAL

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf(İ.Ö)

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Muharrem BAKKAL

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf(İ.Ö)

İLŞ003 İletişim

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Gökmen KANTAR

Büro Yönetimi ve Asistanlığı 2. Sınıf(İ.Ö)

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Öğr.Gör. Kutlay ATLI KARAARSLAN

İşletme Yönetimi 1. Sınıf(İ.Ö)

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

İşletme Yönetimi 2. Sınıf(İ.Ö)

HLİ002 Halkla İlişkiler

3

0

4

Öğr.Gör. Yeliz NAKAY

İşletme Yönetimi 2. Sınıf(İ.Ö)

TKY004 Toplam Kalite Yönetimi

3

0

4

Öğr.Gör. Seval AKTAŞ

İşletme Yönetimi 2. Sınıf(İ.Ö)

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Prof.Dr.Mehmet Nusret BEDÜR

Lojistik 1. Sınıf(İ.Ö)

GRŞ103 Girişimcilik I

2

0

3

Öğr.Gör. Nermin AKARÇAY

Lojistik 2. Sınıf(İ.Ö)

LJP302 Taşımacılık Hukuku

3

0

4

Öğr.Gör. Hakan KILCI

Lojistik 2. Sınıf(İ.Ö)

KGS006 Kalite Güvence ve Standartlar

2

0

4

Öğr.Gör. Seval AKTAŞ

Lojistik 2. Sınıf(İ.Ö)

TMH002 Temel Hukuk

2

0

3

Prof.Dr.Mehmet Nusret BEDÜR

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. Sınıf(İ.Ö)

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Muharrem BAKKAL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf(İ.Ö)

VEH001 Vergi Hukuku

3

0

4

Öğr.Gör. Bülent Şükrü HASTÜRK

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf(İ.Ö)

ÖMİ113 Mesleki Ingilizce I

4

0

4

Öğr.Gör.Dr. Umut TAÇ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf(İ.Ö)

TRP305 Turizm Pazarlaması

3

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf(İ.Ö)

GRŞ105 Girişimcilik I

2

0

4

Dr.Öğr.Üyesi Celal DEMİRKOL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf(İ.Ö)

TRP303 Turizm Mevzuatı

2

0

4

Öğr.Gör. Adnan TEKAY

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf(İ.Ö)

 

KARAR NO: 2021/5

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararın; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin 10.esaslar  gereği (10. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları kapsamında, birinci ve ikinci öğretim programlarında yüz yüze yürütülen her bir ders özelinde o dersin toplam ders saatinin/müfredatının %40’a kadarının uzaktan öğretimle yapılabileceğine ve uzaktan öğretimle yapılacak olan derslerin ilgili birim kurulları tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulmasına) Meslek Yüksekokulumuz İşletme Yönetimi (1. ve 2. öğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (1. ve 2. öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (1. ve 2. öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. ve 2. öğretim), Deniz ve Liman İşletmeciliği (1. öğretim), Lojistik (1. ve 2. öğretim), Dış Ticaret Programı (1. Öğretim), Yerel Yönetimler(1. öğretim) ve Sosyal Hizmetler(1. öğretim) programlarında yüz yüze yürütülen her bir ders özelinde o dersin toplam ders saatinin/müfredatının %40’a kadarının uzaktan öğretimle yapılabilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmede; Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararın; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin 10.esaslar  gereği (10. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları kapsamında, birinci ve ikinci öğretim programlarında yüz yüze yürütülen her bir ders özelinde o dersin toplam ders saatinin/müfredatının %40’a kadarının uzaktan öğretimle yapılabileceğine ve uzaktan öğretimle yapılacak olan derslerin ilgili birim kurulları tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulmasına) Meslek Yüksekokulumuz İşletme Yönetimi (1. ve 2. öğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (1. ve 2. öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (1. ve 2. öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. ve 2. öğretim), Deniz ve Liman İşletmeciliği (1. öğretim), Lojistik (1. ve 2. öğretim), Dış Ticaret Programı (1. Öğretim), Yerel Yönetimler(1. öğretim) ve Sosyal Hizmetler(1. öğretim) programlarında  yüz yüze yürütülen derslerin 6., 10. ve 14. haftalarında uzaktan öğretim olarak uygulanmasının uygunluğuna, gereği için öğrenci işlerine, ilgili öğrencilere, dersleri veren öğretim elemanlarına ve Rektörlük Makamına arzına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2021/6

Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararın; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin 09 esaslar  gereği (Uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan derslerin ara sınavlarının yüz yüze ya da online olarak yapılmasına ilişkin nihai kararın ilgili birimlere bırakılmasına) Meslek Yüksekokulumuz 1. ve 2. öğretim programlarında uzaktan eğitim olarak verilen derslerin ara sınavlarının da online olarak verilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmede; Üniversitemiz Senatosu'nun 03/09/2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararın; 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin 09 esaslar  gereği (Uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan derslerin ara sınavlarının yüz yüze ya da online olarak yapılmasına ilişkin nihai kararın ilgili birimlere bırakılmasına) Meslek Yüksekokulumuz İşletme Yönetimi (1. ve 2. öğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (1. ve 2. öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (1. ve 2. öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. ve 2. öğretim), Deniz ve Liman İşletmeciliği (1. öğretim), Lojistik (1. ve 2. öğretim), Dış Ticaret Programı (1. Öğretim), Yerel Yönetimler(1. öğretim) ve Sosyal Hizmetler(1. öğretim) programlarında uzaktan eğitim olarak verilen derslerin ara sınavlarının da online olarak verilmesinin uygunluğuna, gereği için öğrenci işlerine, ilgili öğrencilere, dersleri veren öğretim elemanlarına ve Rektörlük Makamına arzına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

* Tüm Programlarımızda; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil I dersleri %100 uzaktan (çevrimiçi) eğitimle verilecektir.

  2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması için Meslek Yüksekokulumuzda bulunacak öğrencilerimizin Covid-19 aşılarını tamamlamalarının önemli olduğunu hatırlatarak hepinize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl dileriz.