Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2020-11-30

Ara Sınav Telafi Sınavları HakkındaOnline yapılan ara sınavlara teknik nedenlerden dolayı giremeyen öğrenciler; yaşadıkları sorunu açıkça ifade ettikleri dilekçelerine; başvuru yapacakları dersin adını, sınavın gün ve saatini ve yaşadıkları teknik soruna ait kanıtları (fotoğraf, ekran görüntüsü, video vb.) ekleyerek mazeret sınavı başvurusu yapabilirler. Mazeretlerle ilgili başvuru dilekçeleri Eğitim Komisyonumuzca incelenerek değerlendirildikten sonra, başvurusu kabul edilen öğrenciler web sayfamızdan ilan edilecektir. Başvurular mutlaka aşağıda belirtilen takvime uygun olarak sbmyo@nku.edu.tr adresine yapılmalıdır. Farklı adreslere gönderilen ya da aşağıda belirtilen tarihler dışında gönderilen dilekçeler kayda alınamayacaktır.Mazeret dilekçesi için tıklayınız.

 

Mazeret sınavı başvuru tarihleri: 7.12.2020-10.12.2020

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilan edilmesi: 14.12.2020

Başvuru adresi: sbmyo@nku.edu.tr

Mazeret sınavı tarihleri ayrıca ilan edilecektir.