Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2023-05-24

Azami Süresini Doldurmuş Öğrencilerimiz İçin Açılacak Ek Sınav Takvimi ve Öğrenci ListesiYÖK'ün 04.10.2021 tarih ve 83928 sayılı yazısı ile üniversitelerde azami süresini dolduran öğrencilerin, başvurmaları halinde,  hiç alınmayan dersler ve devamsızlıktan kalan dersler için de (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir. 

5-9 Haziran 20223tarihleri arasında birinci ek sınavlar; 12-16 Haziran 2023 tarihleri arasında ikinci ek sınavlar yapılacaktır. Sınav takvimi ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi için tıklayınız.