Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2022-02-04

Azami Süresini Doldurmuş Öğrencilerimiz İçin Açılacak Ek Sınav Takvimi ve Öğrenci ListesiYÖK'ün 04.10.2021 tarih ve 83928 sayılı yazısı ile üniversitelerde azami süresini dolduran öğrencilerin, başvurmaları halinde, 2017-2018 tarihinden itibaren ilişiği kesilmiş olanlar da dahil olmak üzere, hiç alınmayan dersler ve devamsızlıktan kalan dersler için de (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir. 

7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında birinci ek sınavlar; 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ikinci ek sınavlar yapılacaktır. Sınav takvimi ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi için tıklayınız.