Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2018-07-03

Başka Üniversitelerde Yaz Okulu (Yeni Düzenleme) 

Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nun 22/09/2017 tarihinde almış olduğu karara göre Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz,  aşağıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde  diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir. 

 

• Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın,öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştrime puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

*Yaz öğretimi yapılan diğer yükseköğretim kurumlarının puanlarının belirlenmesinde,başvurulan programın burslu ve burssuz sınıflarının bulunması durumunda burssuz programın,tüm programların burslu olması durumunda en düşük tutalı burslu programın puanının dikkate alınması gerekir.

•Öğrencinin Yaz Okulunda kaydolmak istediği dersin programı ile öğrencinin kayıtlı bulunduğu program aynı olmalıdır.

• Yaz okulunda bir öğretim yılında AKTS'ye bakılmaksızın  en fazla 3 ders  alınabilecektir 

• Yaz okulundan başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır

• Öğrenciler Yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi okulunda onaylatmalıdırlar. 

* Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, Yaz okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren, öğrencinin ÖSYM giriş puanı ve başvuracağı programın öğrencinin üniversiteye girdiği yıla ait giriş puanı belgeleri  ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracat etmesi gerekmektedir.

 

YAZ OKULU BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.....