Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
İLŞ002 İletişim 2 0 3
SHP106 Kamu Yönetimine Giriş 2 0 3
SHP105 Psikolojiye Giriş 2 0 3
SHP102 Sosyal Hizmete Giriş 2 0 4
SHP101 Sosyolojiye Giriş 2 0 4
TBT012 Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 4
TMH002 Temel Hukuk 2 0 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
SHP201 Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları 2 0 3
SHP204 Sosyal Politikalar 2 0 3
SHP302 Sosyal Psikoloji 3 0 4
SHP210 Temel Sağlık Hizmetleri 3 0 4
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
SHP305 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 4
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli sosyal hizmetler 1. sınıf bahar yarıyılı() 6
SHP207 Bilgi ve Belge Yönetimi 2 0 3
TKNJB04 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
SHP310 Adli Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP309 Göç ve Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP301 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Hizmet 2 0 3
ÖMİ133 Mesleki Ingilizce 4 0 4
SHP303 Özel Gereksinimli Bireyler ve Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP313 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları 3 0 4
SHP315 Sosyal Hizmet Müdahalesi 2 1 4
SHP401 Sosyal Hizmet Yönetimi 3 0 4
SHP302 Sosyal Psikoloji 3 0 4
SHP305 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 4
SHP304 Yaşlılarla Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2 0 3
Seçmeli SOSYAL HİZMET 22-23() 3
GRŞ01 Girişimcilik 2 0 3
Seçmeli ÜSOD SOSYAL HİZMETLER() 3
TCÇ301 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2 0 3
Toplam AKTS: 52

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi 2 0 10
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması 3 0 15
SHP403 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları 4 0 5
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
Seçmeli SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ() 25
SHP408 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP412 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP416 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranış 2 0 2
SHP405 Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri 2 0 3
SHP410 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP414 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 3 0 4
SHP407 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 3 0 4
Toplam AKTS: 60