MYO’muz Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Yükseköğretim Genel Müdürlüğü - Yaygın Eğitim Kurumu (YAY-KUR) Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuş olup, Ertuğrul Mahallesi Kızılay Caddesi’ndeki mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğü’ne ait olan ve bugün Namık Kemal İlköğretim Okulu olarak hizmet veren binada, 19 Kasım 1976 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Bölümü ve Hayati Bilimler Bölümü’ne öğrenci alarak eğitim ve öğretim etkinliğine başlamıştır. Bu bölümlere ait meslek programlarından (Pazarlama, Sevk ve İdare, Hayvan Besiciliği) ilk mezunlarını 1977-1978 öğretim yılı sonunda vermiştir.

         1978-1979 öğretim yılında Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler, Hayati Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine Türkiye genelinde öğrenci alımı yapılmayıp mektupla eğitim gören ikinci sınıfa geçen YAYKUR öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı’nca naklen yerleştirilmeleri nedeniyle yalnızca ikinci sınıf programları uygulanarak ikinci devre mezunlarını vermiş ve bu öğretim yılı sonu itibariyle öğrencisiz kalan MYO’ları kapatılmış, “Teknik Yüksekokul” adı altında yeni bir yapılanmaya karar verilmiştir. Ancak, iki ay sonra bu karar iptal edildiğinden MYO’ları yeniden Türkiye genelinde eğitim-öğretim etkinliğine 1980-1981 öğretim yılında Teknik Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine öğrenci alarak başlamış ve öğretim sürecine devam etmiştir. 

          2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince Yükseköğretim Kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemek için çıkarılan ve 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, 1981-1982 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak son mezunlarını İşletme-Muhasebe, Elektronik meslek programlarında vererek toplam 450 öğrenci mezun etmiştir.

          1982-1983 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlarda eğitim-öğretim ve yeni yapılanma neticesinde ilave edilen Elektrik, Motor ve Fermantasyon programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetini genişletip, gelişme sürecine girmiştir.

          1987-1988 eğitim öğretim yılında yüksekokulun öngörülen başarı kriterlerine sahip olması nedeniyle, YÖK/Dünya Bankası 2. Endüstriyel Eğitim Projesi’ne dâhil edilmiştir. Proje katkısıyla öğretim elemanları ABD ve İngiltere’de eşdeğer kurumlarda eğitim almıştır.Elektrik, Gıda Teknolojisi, Haberleşme, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, İklimlendirme-Soğutma, Tarım Alet ve Makineleri Programları Proje katkısıyla açılmıştır.

          Meslek Yüksekokulumuz 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren, 10 Temmuz 2001 de yasallaşan ve 24458 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4702 sayılı kanunla, sınavsız geçişle öğrenci alınması için oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) kapsamında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.), Elektrik (İ.Ö), Endüstriyel Elektronik (İ.Ö), Makine Resim Konstrüksiyon (İ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö.), Tekstil (İ.Ö) ve Otomotiv (İ.Ö.) programları açılmıştır. Yüksekokulumuz 7 normal öğretim,5 ikinci öğretim ve 7’si hem normal öğretim hem de ikinci öğretim olmak üzere 19 programla faaliyetini sürdürmektedir.

          1992-1993 eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile birlikte Değirmenaltı mevkiindeki 8000 metrekare kapalı alana sahip iki binada hizmet vermektedir.

          Meslek Yüksekokulumuz 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlanmış olup kuruluşundan bu yana Sanayi ve Hizmet Sektörüne tekniker ve meslek elemanı yetiştirmenin onurunu taşımaktadır.

          YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 23.05.2008 tarihinde NKÜ rektörlüğünün bünyesinde yer alan MYO, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmıştır.

          Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 21 öğretim elemanı ile 2283 öğrenciye hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölüm ve programlar aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. 

 

 

  

 

Sevgili Öğrenciler, 

Genç bir üniversite olmasına rağmen, akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları ve sizlerin dinamizmi ile bilimsel performans sıralamasında özellikle yeni kurulan üniversiteler arasında hızla “en iyiler” kategorisinde yerini alan Namık Kemal Üniversitesi’nin “Üniversite-Sektör İşbirliği”nin başarılı örneklerini sergileyen meslek yüksekokullarından biri olarak çalışmalarımızda sürekli yeniliğe ve gelişime açık bir bakış açısını desteklemekteyiz.

Uzun yıllardır yönetim kademesinde yer almanın kazandırdığı birikim ve ortak sinerjiyi yakalamanın öneminin bilincinde olarak samimiyetini, içtenliğini ve pozitif enerjisini ekibine yansıtan bir yöneticinin daha modern ve yol gösterici bir rehber konumunda olduğu inancındayız.

“İyi bir takım elde edebilmenin anahtarı herkesi neyin mutlu ettiğini bilmektir” felsefesinden yola çıkarak insan sevgisi ve empatik yaklaşım temelinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın motivasyonuna büyük önem veriyoruz. Toplumsal bilince, genel kültür ve iletişim becerilerine sahip, küresel anlamda dünyanın her yerinde çalışabilecek, mezuniyet sonrası iş çevrelerince aranan kişiler olmalarını sağlamak için canla başla mücadele ettiğimiz, övünç kaynağı mezunlarımızla eğitimde, bilimde ve mesleki anlamda profesyonel duruşumuzu ortaya koyuyoruz.

Herkese eşit mesafede durarak kurumun hedefleri doğrultusunda hareket eden ve rol-model olmanın verdiği sorumlulukla sabırlı, tarafsız bir dinleyici, kararlı, tutarlı, yapıcı, üretken ve yaratıcı olmayı ön planda tutarak ve rasyonel düşünceyi temel alarak bilimsel değerler ışığında bölgemize, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi misyon edinmekteyiz.

Doç. Dr. ERTUĞRUL RECEP ERBAY

 

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 97
Yerleşmeye Hak Kazanan 107
Kayıt Olan 96
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 97
Yerleşmeye Hak Kazanan 112
Kayıt Olan 95
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Deniz ve Liman İşletmeciliği" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 41
Yerleşmeye Hak Kazanan 43
Kayıt Olan 41
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Dış Ticaret" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 56
Yerleşmeye Hak Kazanan 61
Kayıt Olan 57
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "İşletme Yönetimi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 92
Yerleşmeye Hak Kazanan 96
Kayıt Olan 92
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "İşletme Yönetimi (İ.Ö.)" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 92
Yerleşmeye Hak Kazanan 108
Kayıt Olan 87
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Lojistik" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 51
Yerleşmeye Hak Kazanan 55
Kayıt Olan 51
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Lojistik (İ.Ö.)" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 51
Yerleşmeye Hak Kazanan 55
Kayıt Olan 50
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 87
Yerleşmeye Hak Kazanan 89
Kayıt Olan 87
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.)" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 51
Yerleşmeye Hak Kazanan 59
Kayıt Olan 50
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Turizm ve Otel İşletmeciliği" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 81
Yerleşmeye Hak Kazanan 90
Kayıt Olan 80
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.)" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 81
Yerleşmeye Hak Kazanan 99
Kayıt Olan 73
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0