Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmalarına olanak sağlayan, işletmelerde yapılan mesleki eğitimlerine ilişkin bir uygulamadır. 3+1 modeli olarak da bilinen bu modelde öğrenciler son dönemlerini bir işletmede uygulamalı eğitim alarak geçirirler.

Üniversitemiz, öğrencilerimizin istihdam oranlarını artırmak için bu eğitim modelini uygulamaya karar vermiş ve uygulamaya başlamıştır. Öğrencilerimiz son dönemlerini okula gelmeden 15 hafta süreyle tam zamanlı ve kesintisiz olarak iş yaşamına doğrudan katılarak yapacakları uygulamalarla tamamlarlar.

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM NELER SAĞLAYACAK?

 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İşletmede Mesleki Eğitim” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

 • İlk iki yarıyıldaki genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olanlar ile müfredatta alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı için devam şartını sağlamış olan öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitime başvurabilirler.
 • Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitimlerini öğrencisi olduğu programın kamu ve özel kurumlarla yapılmış protokolü olan işletmelerde yaparlar.
 • İşletmede Mesleki Eğitim alan her öğrenci “İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası” hazırlamak zorundadır. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası; İşletme Mesleki Eğitim onay formu, devam takip formu, öğrencinin doldurduğu günlük faaliyet raporlarından oluşur.
 • İşletmede Mesleki Eğitimin değerlendirmesi, yüz puan üzerinden, işletme yetkilisinin değerlendirme notunun %50’si ile sorumlu öğretim elemanı değerlendirme notunun %50’sinin toplamından oluşur. İşletmede Mesleki Eğitimden başarılı olmak için değerlendirme notu toplamının yüz üzerinden en az 60 (altmış) olması gereklidir.
 • Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitime devamı zorunludur. Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimden başarılı sayılabilmesi için en az % 80’ine İşletmede Meslek Eğitime katılmış olması gerekir. Devamsızlık durumlarında İş Yeri Sorumlusundan izin almak zorundadırlar. Toplamda 3 gün izinsiz olarak devam etmeyen veya devam şartını sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılır, öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimi notu devamsız (DZ) olarak girilir.
 • İşletmede Mesleki Eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca ücret ödenir.