Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Grup Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeAkademik teşvik puan ortalaması3838.41
Araştırma GeliştirmeBirimlerdeki dergi sayısı11
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı100
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.050
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı0.250
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı51
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı20
Araştırma GeliştirmeYurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerde görevlendirilme sayısı20
Eğitim ÖğretimAkademik personele verilen eğitim sayısı50
Eğitim ÖğretimAkredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı10
Eğitim ÖğretimBölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı139
Eğitim ÖğretimDeğişim programından faydalanan öğrenci sayısı20
Eğitim ÖğretimFuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı10
Eğitim ÖğretimKısmi zamanlı öğrenci sayısı22
Eğitim ÖğretimÖğrenci başına düşen derslik miktarı (m2)0.350.25
Eğitim ÖğretimÖğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2)0.0370
Eğitim ÖğretimÖğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı11
Eğitim ÖğretimÖğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı8596
Eğitim ÖğretimÖğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı320355
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı2535
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)99
YönetimKalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı10
YönetimPersonel memnuniyet oranı (%)8079

Grup Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeAkademik teşvik puan ortalaması37.870
Araştırma GeliştirmeBirimlerdeki dergi sayısı11
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı911
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.030
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı0.230
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı56
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı23
Araştırma GeliştirmeYurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerde görevlendirilme sayısı20
Eğitim ÖğretimAkademik personele verilen eğitim sayısı41
Eğitim ÖğretimBölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı130
Eğitim ÖğretimDeğişim programından faydalanan öğrenci sayısı40
Eğitim ÖğretimFuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı11
Eğitim ÖğretimKısmi zamanlı öğrenci sayısı20
Eğitim ÖğretimÖğrenci başına düşen derslik miktarı (m2)0.350
Eğitim ÖğretimÖğrenci başına düşen laboratuvar ve uygulama alanı (m2)0.0370
Eğitim ÖğretimÖğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı900
Eğitim ÖğretimÖğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı3520
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı2535
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)99
YönetimPersonel memnuniyet oranı (%)800

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBT.G.33 YÖK tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı10
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.1 Araştırma altyapısı proje sayısı30
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.2 Araştırma altyapısı tamamlanan proje sayısı30
Araştırma GeliştirmeBT.G.40 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı87
Araştırma GeliştirmeBT.G.41.2 BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı11
Araştırma GeliştirmeBT.G.42.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayın sayısı61
Araştırma GeliştirmeİG 10. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütülen proje sayısı10
Araştırma GeliştirmeİG 26. Alan indekslerince taranan dergilerde (Scopus ve ESCI) yayımlanan makale sayısı60
Araştırma GeliştirmeİG 6. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütülen araştırma sayısı10
Araştırma GeliştirmeİG 7. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütülen bilgilendirme toplantısı sayısı10
Araştırma GeliştirmeİG 9. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütülen tanıtım sayısı10
Araştırma GeliştirmeYK 1.1.11. (2) Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2)0.50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.10. Times Higher Education (THE)50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.11. QS50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.12. QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.13. USNEWS50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.14. NTU50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.15. ARWU50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.16. TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.5. SCIMAGO50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.6. Round University Ranking (RUR)50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.7. URAP Dünya Sıralaması50
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.8. URAP Türkiye Sıralaması30
Araştırma GeliştirmeYK *2.1.9. Webometrics50
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.1. SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS)61
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.3. Atıf Sayısı (WOS)150
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.4. Atıf Puanı (WOS)0.40
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.5. Q1 Yayın Sayısı (WOS)10
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.6. Q1 Yayın Oranı (WOS)0.20
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.7. Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus)80
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.9. Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (Scopus)10
Araştırma GeliştirmeYS *B.10. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası proje sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS B.11. Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS B.16.1. Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS B.17. İstihdam edilen araştırmacı sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS *B.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı0.50.2
Araştırma GeliştirmeYS *B.2.1. Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış toplam yayın sayısı33
Araştırma GeliştirmeYS *B.2.2. Endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı10
Araştırma GeliştirmeYS *B.3.1. En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS *B.3.2. Endeksli yayınların atıf alma oranı0.20
Araştırma GeliştirmeYS *B.3.3. Ulusal yayınlara atıf sayısı0.20
Araştırma GeliştirmeYS *B.9. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.12.1 Öğrenciler için Eğitim Alanı1294.772857
Eğitim ÖğretimBT.G.16.1 Öğretim Üyesi Sayısı88
Eğitim ÖğretimBT.G.17.1 Öğretim Elemanı Sayısı3532
Eğitim ÖğretimBT.G.1 Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı720
Eğitim ÖğretimBT.G.23 Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.4.1 Sosyal bilimler kontenjanı960966
Eğitim ÖğretimBT.G.4.2 Sosyal bilimler öğrenci sayısı9003041
Eğitim ÖğretimİG 28. Staj yapan öğrenci sayısı5000
Eğitim ÖğretimYK 1.1.11. (1) Eğitim Alanlarının Toplam Miktarı (m2)1294.772851
Eğitim ÖğretimYK *1.1.12. Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı32003041
Eğitim ÖğretimYK *1.1.22. Önlisans Mezun Sayısı450135
Eğitim ÖğretimYK 1.1.29. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç)33619
Eğitim ÖğretimYK *1.1.31. Öğretim Üyesi Sayısı88
Eğitim ÖğretimYK *1.1.32. Öğretim Elemanı Sayısı2832
Eğitim ÖğretimYK *1.1.6. Önlisans Program Sayısı99
Eğitim ÖğretimYK 2.1.17. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı64
Eğitim ÖğretimYK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı30
Eğitim ÖğretimYK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı90
Eğitim ÖğretimYK *2.1.23. Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı10
Eğitim ÖğretimYK *2.1.24. Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı10
Eğitim ÖğretimYK 2.1.25. Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı10
Eğitim ÖğretimYK 2.1.26. Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı10
Eğitim ÖğretimYK 3.1.10. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı3414
Eğitim ÖğretimYK 3.1.11. Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması1616
Eğitim ÖğretimYK 3.1.17. İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)600
Eğitim ÖğretimYK 3.1.1. Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı114
Eğitim ÖğretimYK 3.1.21. İşe yerleşmiş mezun sayısı350
Eğitim ÖğretimYK 3.1.2. Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak)720
Eğitim ÖğretimYS *A.6. Programların genel doluluk oranı0.9594
Eğitim ÖğretimYS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı100100
Eğitim ÖğretimYS *A.8.1. Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı2525
Eğitim ÖğretimYS A.8.2. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı250
Eğitim ÖğretimYS A.9. Kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınabilen ders oranı528
Toplumsal KatkıBT.G.34 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı41
Toplumsal KatkıİG 25. Öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı82
Toplumsal KatkıYS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı10
UluslararasılaşmaBT.G.28.1 Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı10
UluslararasılaşmaBT.G.29 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı5687
UluslararasılaşmaİG 23. Yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen etkinlik sayısı10
UluslararasılaşmaİG 34. Değişim programları kapsamında üniversitemize gelen öğrenci sayısı10
UluslararasılaşmaİG 35. Değişim programları kapsamında üniversitemizden giden öğrenci sayısı10
UluslararasılaşmaİG 36. Değişim programları kapsamında üniversitemize gelen personel sayısı10
UluslararasılaşmaİG 37. Değişim programları kapsamında üniversitemizden giden personel sayısı10
UluslararasılaşmaİG 38. Yapılan değişim programları anlaşmaları ve işbirliği protokolleri sayısı10
UluslararasılaşmaİG 41. Üniversiteye kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı450
UluslararasılaşmaYK 1.1.16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı8887
UluslararasılaşmaYK 1.1.30. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı10
UluslararasılaşmaYS *C.1. İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı10
UluslararasılaşmaYS *C.2. Öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı4587
UluslararasılaşmaYS C.3.1. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı10
UluslararasılaşmaYS C.3.2. Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı10
UluslararasılaşmaYS C.4.1. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı10
UluslararasılaşmaYS C.4.2. Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı10
UluslararasılaşmaYS C.5. Uluslararası fon destekli proje sayısı10
UluslararasılaşmaYS C.6. Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı10
UluslararasılaşmaYS *C.7. Endeksli dergi ve kitaplarda uluslararası iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı60
YönetimYK 1.1.33. İdari Personel Sayısı86
YönetimYK 2.1.20. Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak)8080
YönetimYK 2.1.21. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak)8080
YönetimYK 2.1.22.Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak)7280
YönetimYS *E.8. Akademik personel içinde kadın personel oranı5053