Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Dr. Öğr. Üyesi Oktay HEKİMLER

Başkan

Öğr. Gör. Senem ALTAY

Üye

Öğr. Gör. Seval AKTAŞ

Üye

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Seval AKTAŞ

 

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Dış Ticaret Bölümü/ Dış Ticaret Programı

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BAKKAL

BAŞKAN

Öğr. Gör. Durdu Mehmet ÖZDEMİR                         

ÜYE

Öğr. Gör. Mehmet Emin ARSLAN

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Durdu Mehmet ÖZDEMİR                         

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Muhasebe ve Vergi Bölümü/ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜREL           

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem BAKKAL                                                                                             

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜREL           

 

 

 

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hamide SALHA

BAŞKAN

Öğr. Gör. Murat ÖZ

ÜYE

Öğr. Gör. Adnan TEKAY                                     

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Murat ÖZ

 

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü/ Sosyal Hizmetler Programı

Öğr. Gör. Ayşe Mine İŞLER

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Münire TEMEL

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Ayşe Mine İŞLER

 

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

Öğr. Gör. Dr. Nermin AKARÇAY                                   

BAŞKAN

Öğr. Gör. Dr. Umut TAÇ

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Dr. Nermin AKARÇAY                                   

 

 

 

 

 

 

 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜM/PROGRAM KOMİSYONU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi ve Lojistik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Celal DEMİRKOL

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Miray ÖZDEN

ÜYE

Öğr. Gör. Dr. Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU

ÜYE

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Unvanı/Adı Soyadı

Yerel Yönetimler Programı

Dr. Öğr. Üyesi Miray ÖZDEN

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Dr. Nalan ATEŞ

Lojistik Programı

Öğr. Gör. Dr. Fatma Pelin EREN