Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi Staj Çalışmaları Planı

 

 

  1. 2022 – 2023 Güz Dönemi stajları tüm derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler ve derslerini tamamlamamış ancak hiç bir derse devam zorunluluğu olmayan (2020 ve öncesi girişli) öğrenciler başvurabilir.
  2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olmanın yanında 30 iş günü staj yapmak zorundadır. 2022 – 2023 Güz Dönemi stajları 07 KASIM 2022 ile 16 ARALIK 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başka bir tarihte staj yapılamayacaktır. Ön görüşme yaparak staj yapacağınız işyeri belirleyin. Program Danışmanınız ile görüşerek, belirlenen işyerinde staj yapmanızın uygun olup olmadığını sorun. Uygun bulunmazsa yeni bir staj yeri belirleyin.
  3. Öğrencilerimiz Staj Başvuru Formlarını 17 EKİM 2022 tarihinden itibaren http://sbmyo.nku.edu.tr  internet adresimizden veya öğrenci işleri bürosundan temin edebilirler.
  4. Öğrencilerimiz Staj Başvuru Formlarını eksiksiz ve okunaklı olarak doldurmalıdır. Öğrencilerimizin ilk önce staj yapacakları işyerlerine sonra danışman hocalarına Staj başvuru Formlarını imzalatmaları gerekmektedir. İmza/onay süreci bitiminde Staj evrakları Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.
  5. Öğrencilerimiz öğrenci işlerine bir adet Staj başvuru Formu ve bir adet müstahaktık belgesi (Sağlık Provizyon Belgesi) teslim etmek zorundadır. P.T.T den alınacak e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr üzerinden veya SGK il/ilçe müdürlüklerinden Müstehaklık Belgesi sorgulaması yapılabilir. (Sağlık Provizyonu aktif olmayan öğrencilerimizin SGK İl/İlçe müdürlüklerine öğrenci belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.)
  6. Staj Başvuru Formlarınızın ve müstehaklık belgelerinizin (Sağlık Provizyon Belgesi)    17 EKİM 2022 ile 28 EKİM 2022 tarihleri arasında öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih aralığı dışında teslim edilen Staj Başvuru evrakları kabul edilmeyecektir. Öğrencilerimiz staj defterlerini öğrenci işlerinden temin edeceklerdir.
  7. Öğrencilerimiz, işletmelerde iş yeri stajına devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4’üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Meslek Yüksekokul Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
  8. Tüm öğrencilerimiz staj dosyasını en geç 30 ARALIK 2022 (stajın bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde) tarihine kadar danışmanlarına elden teslim etmesi gerekmektedir. Staj dosyası içinde bulunan ve İşyeri tarafından düzenlenecek olan; Staj Değerlendirme Tablosu (FORM NO: 7) ve İşyerinde Devam Durumunu Gösterir Çizelgeyi (FORM NO: 6) kapalı zarfla elden (staj defteri ile birlikte) danışman hocalarına teslim etmek zorundadır.
  9. Staj yeri ile ilişiği kesilen ve staja başlayamama durumu olan öğrencilerin hemen okul ile iletişim kurmaları zorunludur. Sağlık Raporu alıp staj yerine gitmeyen öğrenci ilgili raporu okula ve staj yaptığı işyerine bildirmek zorundadır. 

Öğr. Gör.  Murat ÖZ

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Başkanı