Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2023-01-23

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik)Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 5/7/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin son hali aşağıda verilmiştir.

1. Buna göre; ilgili Yönetmeliğin 18.maddesinin 3. Fıkrasında “Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2,50) ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu durumda; öğrencilerin eskiden olduğu gibi DD başarı notu ile geçebilmesi için Bütünleme Sınavına girmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Not ortalaması 2.5’in üzerinde olup ders başarı notu DD düşen öğrenci DB ile şartlı geçebilmektedir. Birden fazla ders için şartlı geçme mümkün olabilmektedir. Ancak Final sonrası DD alan öğrenci isterse bütünleme sınavına katılabilir. Bu durumda son alacağı not geçerli olacağından bütünlemede alacağı not geçerli olacaktır.

2. Söz konusu Yönetmeliğin Madde 18-1(a) “Başarı notu; Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.  Önceki dönemlerde olduğu gibi final sınavından ya da bütünleme sınavından en az 50 alma hükmü kaldırılmış, not ortalamasının 60 olması yeterli hale gelmiştir.

Bu sebeplerle, sistem üzerinde başarı notu hesaplanmasında güncelleme yapılmış olup, bazı öğrencilerimizin notlarında değişiklikler gerçekleşmiştir. Final sınavı sonrası notlarınızı tekrar kontrol ederek Bütünleme Sınavına katılmanız yararınıza olacaktır. 

Başarı notunuzun belirlenmesinde en son girdiğiniz sınavdan aldığınız not geçerli olacağı için Bütünleme sınavına giren öğrencinin Bütünleme sınavından aldığı not ne ise o geçerli olacaktır. Ayrıca bir öğrencinin bütünleme sınavına girebilmesi için o dersten başarısız olması gerekmektedir. Bu nedenle notu DD, FD ve FF olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

İlgili Yönetmelik