Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Listesi

 

İsim

Program

İdari görev

   1 

Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN KANTAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Müdür

   2

Öğr. Gör. Dr. Çağdaş İNAN

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Müdür Yardımcısı

3

Öğr. Gör. Murat ÖZ Turizm ve Otel İşletmeciliği Müdür Yardımcısı

   4

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan OĞUZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Kurulu Üyesi

   5 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yönetim Kurulu Üyesi

   6   

Dr. Öğr. Üyesi Celal Demirkol

İşletme Yönetimi

Yönetim Kurulu Üyesi