Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2016-06-14

Yaz Okulu DuyurusuBAŞKA ÜNİVERSİTE YAZ OKULUNDAN DERS ALMA HAKKINDA
 
Değerli Öğrencilerimiz, 
Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nun 10/07/2014 tarihinde almış olduğu karara göre Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir. 

• Yaz okulunda bir öğretim yılında AKTS'ye bakılmaksızın  en fazla 3 ders  alınabilecektir 

• Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır

• Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi okulunda onaylatmalıdırlar.

BAŞVURU DİLEKÇE FORMU TIKLAYIN